Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
STRONA GŁÓWNA | REGULAMIN | KONTAKT | BEZ REJESTRACJI | LINKI 
 Ilość towarów: 0  Wartość: 0.00 PLN Pokaż koszyk | Złóż zamówienie
 
Hodowla bydła
Odchów cieląt
Akcesoria weterynaryjne
Higiena doju
Preparat przeciwbiegunkowy
Wiązania, obroże
Preparaty na schorzenia metaboliczne
Identyfikacja bydła
Dodatki dla krów w okresie laktacji
Preparaty poprawiające płodność
Karmidła,wiadra
Regeneracja
Akcesoria
Narzędzia
Ochrona i higiena rąk
Oleje, smary, itp.
Elektryczne ogrodzenia pastwisk
 

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

 REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE zootechniczny.sklepna5.pl

 

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.zootechniczny.sklepna5.pl, prowadzony przez HAJDA Sylwia Szreder-Hajda 42-612 Tarnowskie Góry ul.Francuska 26A/7, NIP: 645-199-87-13, REGON: 241849600 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży rolniczej, artykuły dziecięce,zabawki, perfumy i kosmetyki za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym zootechniczny.sklepna5.pl niezbędny jest komputer  oraz przeglądarka stron internetowych a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego zootechniczny.sklepna5.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu zootechniczny.sklepna5.pl, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego zootechniczny.sklepna5.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego zootechniczny.sklepna5.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

2. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym zootechniczny.sklepna5.pl można dokonywać:
 • poprzez strony internetowe sklepu zootechniczny.sklepna5.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,
 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 0 606 834 286 (koszt połączenia wg operatora ) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w soboty w godzinach 10-14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).
 1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji HAJDA 42-612 Tarnowskie Góry ul.Francuska 26A/7, może to także zrobić drogą mailową na adres s.s.hajda@gmail.com.. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, „HAJDA” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru „HAJDA”  zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

3. PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie zootechniczny.sklepna5.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na  numer rachunku bankowego HAJDA. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta HAJDA.
 • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez Operatora sklepu zootechniczny.sklepna5.pl.
 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) .
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 9 zł kosztów manipulacyjnych.

 

4. DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu zootechniczny.sklepna5.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego zootechniczny.sklepna5.pl. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie zootechniczny.sklepna5.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
 7. Koszt dostawy towaru od kuriera jest uzależniony od objętości produktów i widoczny jest przy każdym z produktów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

5. GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym zootechniczny.sklepna5.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
 3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo są podbijane.

  
6. REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),

c) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny. Wraz z reklamowanym  towarem należy przesłać Sprzedającemu oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
 2. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt HAJDA za pośrednictwem firmy kurierskiej . HAJDA  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 5. HAJDA odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego zootechniczny.sklepna5.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. Żmigrodzka 242D, 51-131 Wrocław, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym zootechniczny.sklepna5.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „HAJDA” danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 5.  „HAJDA” informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez „HAJDA” dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym zootechniczny.sklepna5.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zootechniczny.sklepna5.pl  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.hajda.eulotka.pl/s/5/regulamin-zakupow-w-sklepie-zootechnicznysklepna5pl.html oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby „HAJDA” w Tarnowskich Górach ul.Francuska 26A/7.

 

  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 

 

 

  REGULAMIN
  Kontakt
  Bez rejestracji
  Linki
 

NAJLEPSZY SKLEP ZOOTECHNICZNY
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl